“He ovat kyllä oikealla alalla ja pystyvät sekä auttamaan että tuomaan kilpailukykyä asiakkailleen, se on selkeästi näkyvissä!”

Heikki Raumanni, Projektijohtaja, Alupro

Mikä keikka?

Alupro on arkkitehtonisten metallipintojen asiantuntija, joka suunnittelee, valmistaa ja toteuttaa julkisivuja erilaisiin kohteisiin aina asuinrakennuksista, julkisiin rakennuksiin ja ostoskeskuksiin. Alupron tunnettuja julkisivuhankkeita ovat mm. kauppakeskus Redin julkisivupinnat, Helsingin keskustakirjasto Oodin sisätilojen säleikköpinnat sekä Helsinki-Vantaa lentoaseman P2-pysäköintilaitoksen julkisivu.

Mistä yhteistyö alkoi ja mitä sen aikana tehtiin?

Rokkareiden ensimmäinen tehtävä oli selventää Aluprolle mitä tuotetietojen hallinta tarkoittaa ja miten pitkät juuret omaava rakennusalan toimija tuotetietojen hallinta ratkaisusta oikein hyötyisi. Alupron projektijohtaja Heikki Raumanni kertoo, että tiimi ymmärsi pian, että markkinointi on ensisijainen toiminto, johon keskitettyä järjestelmää tullaan hyödyntämään.

Yritys havaitsi, että PIM tulisi mahdollistamaan erilaisten kohteiden, tuotteiden ja ratkaisujen paremman jäsentämisen sekä relaatioiden luomisen näiden välille. Tämä taas mahdollistaisi sen, että järjestelmän avulla yritys pystyisi kertomaan paremmin ja laajemmin sen millaisia hankkeita ja toteutuksia yritys on tehnyt.

“Teemme n. 200 projektia vuodessa ja tuotetoimituksia tämän lisäksi vielä useita satoja lisää. Meillä on yllättävän paljon dataa: On kohteita ja niistä otettuja valokuvia. Eri kohteissa on taas käytetty erilaisia ratkaisuja ja tuotteita. Ja sitten on tietenkin erilaisia asiakkaita ja kohteiden tuotekategorioita kuten kerrostaloja, sairaaloita, hautausmaita ynnä muita rakentamisen kohteita. Me ymmärrettiin, että kun me otetaan tämä kaikki tuotetieto hallintaan niin me pystytään näyttämään paremmin sisällöllisesti ulospäin, se mitä me oikein tehdään.“ Heikki Raumanni kuvailee yrityksen lähtökohtia.

Kun projektin tavoitteet, toiminnallisuudet ja muut tarpeet oli määritelty tarkasti Alupron tiimin kanssa, rokkarit ryhtyivät hommiin. Käytännön toteutuksen lopputuloksena, oli Akeneo-järjestelmän päälle rakennettu yksi keskitetty PIM-järjestelmä, jossa tietoja hallitaan ja jonne niitä tuodaan integraatioiden kautta myös muista Alupron järjestelmistä ja rajapinnoista.

Järjestelmän tuomat hyödyt

1. Sisäinen ja ulkoinen markkinointimateriaali uudelle tasolle

Järjestelmän avulla Alupro pystyy kokoamaan kaiken olemassa olevan tiedon yhteen keskitettyyn paikkaan ja kertomaan eri kohteistaan, ratkaisuistaan ja tuotteistaan paremmin sekä sisäisille että ulkoisille kohderyhmille. Järjestelmän avulla yritys pystyy tulevaisuudessa myös automatisoimaan sen miten hankkeet esitellään yrityksen nettisivuilla tai miten niistä koostetaan referenssejä sosiaalisen median kanavissa jaettavaksi.

“Nyt kun arkkitehti tai tilaava asiakas haluaa tietää millaiselta joku tietty julkisivurakentamisen tuote näyttää käytössä, voimme visuaalisesti näyttää hänelle kaikki ne kohteet, joissa kyseistä tuotetta on käytetty.” Raumanni kiteyttää.

2. Ajantasainen ja oikea tuotetieto kaikissa kanavissa samalla tavalla kerrottuna

Kuten monissa muissakin yrityksissä, myös Aluprolla oli käytössään monia eri kanavia ja paikkoja, jonne eri yksiköiden ihmiset päivittivät ja syöttivät tietoa. Yksi keskitetty järjestelmä mahdollistaa sen, että tietoa päivitetään vain yhteen paikkaan, josta se sitten jaetaan samanlaisena eri järjestelmiin. Yksi järjestelmä poistaa riskiä siitä, että eri kanavissa olisi väärää tai vanhentunutta tietoa.

“Nyt kun meillä haetaan lähtötiedot aina samasta paikasta, meillä ei ole enää sama asia kerrottuna monella eri tavalla. Väärien lähtötietojen määrä on vähentynyt PIM-järjestelmän myötä.” Heikki Raumanni kertoo.

3. Selkeyttä kokonaisuuteen ja järkevämpiä tapoja tuottaa tietoa

Kun useat eri yksiköiden työntekijät kokoavat ja tuottavat tietoa eri kanaviin ja erilaisiin tarpeisiin voi kokonaisuus olla joskus hukassa. Alupron PIM-järjestelmä tuo kaiken tiedon yhteen paikkaan, josta kokonaisuuden voi helposti hahmottaa. Tiedon rikastamista voi nyt myös hajauttaa useiden ihmisten kesken.

“Yrityksen tiedot ovat olleet niin hajallaan, että kukaan ei ole oikein tiennyt kokonaisuutta missä kaikessa olemme olleet osallisina ja miten asioita on ratkaistu. PIM – järjestelmällä me ollaan saatu yhdistettyä kokonaisuus niin, että kun jokainen hoitaa oman kenttänsä hyvin, järjestelmä kerää tiedon seuraavalle jo valmiiksi pureskeltuna ja niin seuraava voi taas helpommin jatkaa eteenpäin.” Raumanni summaa lopputulosta.

Miten yhteistyö rokkareiden kanssa sujui ja miten jatkossa?

Heikki Raumanni kiittelee rokkareita ketteryydestä, joustavuudesta ja siitä, että järjestelmä saatiin nopeasti yrityksen käyttöön.

“RockOn on meidän kokoiselle PK-yritykselle joustava ja ketterä talo. Jos meillä on toiveita niin he kuuntelevat ja tekevät hommat niin kuin meillä on tarvis. Järjestelmä on taipunut ja aina on myös löytynyt ammattimies auttamaan.”

Raumanni kertoo, että yhteistyö rokkareiden ja järjestelmän kanssa jatkuu myös tulevaisuudessa, kunhan yritys on ensin itse saanut oman osansa järjestelmän kanssa tehtyä. Raumanni myös kehuu rokkareiden kykyä auttaa asiakasta.

“He ovat kyllä oikealla alalla ja pystyvät auttamaan ja tuomaan kilpailukykyä asiakkailleen, se on selkeästi näkyvissä!”

SO LET IT BE WRITTEN

Ei hajuttomille ja mauttomille uutiskirjeille. Kyllä rakkaudella kootuille Mixtapeille, joihin on mahtunut vain ne kovimmat helmet, ja joita vain harvoille lainataan. Klikkaa itsesi kovimmalle VIP-listalle ja tilaa RockOnin Mixtape suoraan sähköpostiisi.